מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע והטכנולוגיה

 

 

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם מכרז לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע והטכנולוגיה

 

מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע מחקרים עבור המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע והטכנולוגיה

 

משרד המדע והטכנולוגיה באמצעות המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, פונה בזאת, במסגרת מכרז זה, לקבלת הצעות לביצוע מחקרים לקביעת בסיס למדיניות המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

 

המכרז כולל פניה לקבלת הצעות לביצוע ארבעה מחקרים שונים, עבור הוועדות המייעצות של המועצה, העוסקים כולם בהיבטים שונים של קידום שוויון מגדרי במדע ובטכנולוגיה, בתחומים הבאים:

  • מחקר מס' 1 – סקירת תכניות לקידום שיווין מגדרי בחינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי בישראל.
  • מחקר מס' 2 – מחקר בנושא מדיניות ציבורית בעולם לקידום שוויון הזדמנויות מגדרי בחינוך.
  • מחקר מס' 3 – מחקר איכותני לאיתור חסמים מגדריים באקדמיה הישראלית.

 

מחקרים אלו ייבחנו את תמונת המצב העדכנית כיום, את החסמים הבולטים בתחומים האמורים ואת דרכי הפעולה הננקטות כיום.

תוצאות המחקרים יסייעו למועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה לגבש המלצות לתכנית מדיניות ממשלתית לקידום שוויון מגדרי במדע ובטכנולוגיה.

שלושת המחקרים הינם נפרדים לגמרי. לכל מחקר מאפיינים שונים, הן מבחינת צוות החוקרים והן מבחינת מפרט הדרישות, התוצרים, לוחות הזמנים והתקציב המוקצה לו.

 

תאריך אחרון להגשת ההצעות:

עד יום רביעי 23.10.2019 כ"ד בתשרי ה-תש"פ בשעה 12:00.

הצעות יוגשו אל "תיבת המכרזים" במשרד המדע והטכנולוגיה, הנמצאת ברחוב קלרמון גאנו, קריית הממשלה המזרחית, ירושלים, בנין ג, קומה 3, ליד חדר 302.

 

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

 

שאלות הבהרה:

יש להעביר את השאלות בכתב עד יום ראשון 15.9.2019 טו' באלול תשע"ט בשעה 12:00 לדואר אלקטרוני policycouncil@most.gov.il , הפניות ייענו בכתב בלבד.

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat