מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

רכש, מכרזים והתקשרויות

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו התקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה, שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים ועבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.
באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה.

לכל שאלה בנושאי רכש, מכרזים והתקשרויות ניתן לפנות למשרדי היחידה:

מזכירת רכש: גב' שירית כהן

shiritc@yvc.ac.il
טלפון: 04-6423435

מזכירת מכרזים: גב' אורטל אלוני

ortala@yvc.ac.il
טלפון: 04-6423523

מנהלת מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות: גב' אורית לובקה

oritl@yvc.ac.il
טלפון: 04-6423450

מכרזים
מאגר רשימת המציעים

הליך פנייה מוקדמת לקבלת מידע

התקשרות עם ספק יחיד

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat