מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

מיון וסיווג לרמה באנגלית

האחריות על הרישום לקורסי אנגלית חלה על הסטודנט.
השלמת החובות באנגלית וקבלת פטור הנם תנאי מעבר לשנה ג' ותנאי לקבלת הזכאות לתואר.

מיון

רמת הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת בעת ההרשמה לאקדמיה על-פי הציון שקיבל בחלק של האנגלית
בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר/אמי"רם.
הציון הנדרש לקבלה למכללה האקדמית הוא 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי או 185 לפחות בבחינת אמי"ר. סטודנטים אשר אינם עומדים בתנאים אלה בעת קבלתם למכללה יוכלו להתקבל ללימודים על תנאי למשך שנת הלימודים הראשונה (למעט חוגים מסויימים בהם נדרשת רמת בסיסי כתנאי כניסה ללימודים).

פטור מלימודי אנגלית

• מועמד או סטודנט אשר השיג ציון 134 ומעלה בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
• מועמד או סטודנט אשר השיג ציון 234 ומעלה בבחינת אמ"יר.
• מועמד או סטודנט המוכיח כי סיים בהצלחה (בציון 60 לפחות) קורס המעניק "פטור" מאנגלית
• מאוניברסיטה או במוסד להשכלה גבוהה בארץ, בשמונה השנים האחרונות. זאת, בכפוף לאישור המרכז האקדמי של לימודי האנגלית במכללה. סטודנט זה חייב להמציא אישור מטעם היחידה לאנגלית מהמוסד בו למד, ובו יפורטו רמת הקורס, תוכן הקורס, מועד הקורס, היקף שעות הלימוד וציון סופי.
• בעל תעודת סיום בית ספר על יסודי או מוסד אקדמי ששפת ההוראה בו אנגלית (חובת ההוכחה חלה על המועמד או הסטודנט).

סטודנט שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית בבחינה הפסיכומטרית נדרש להגיע לרמת "פטור" עד תום שנת הלימודים השניה.
סטודנט אשר סווג לרמת "טרום בסיסי א'" או "טרום בסיסי ב'" נדרש להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו.
לימודי האנגלית אינם מזכים בנקודות זכות ומחייבים תשלום נפרד (ראה פירוט בתקנון שכר לימוד שבשנתון).

להלן פרוט הרמות בלימודי אנגלית:

 

ציון מבחן המיון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית ציון בחינת אמי"ר סיווג לרמת לימוד משך הלימודים עד לקבלת הפטור (מספר סמסטרים) מספר שעות הלימוד
50-69 150-169 טרום בסיסי א'* 4 (קורס שנתי) 8
70-84 170-184 טרום בסיסי ב'* 4 6
85-99 185-199 בסיסי 3 6
100-119 200-219 מתקדמים א' 2 4
120-133 220-233 מתקדמים ב' 1 4
134+ 234+ פטור

*הערה: סטודנט המסווג לרמת טרום בסיסי ילמד בטרום בסיסי א' או בטרום בסיסי ב' על פי ציון המבחן שלו.

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat